วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ปีที่ 3

โดย มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 05.00 - 12.00
ณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 700 ปี (สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง)

เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน

กิจกรรม “วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat The Haze Charity Run” เป็นกิจกรรมระดมทุนประจำปีของมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนชุมชนในการทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน รายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคมที่ทำงานการจัดการไฟป่า ลดฝุ่นควัน และมลพิษทางอากาศ เช่นสภาลมหายใจเชียงใหม่ และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ของสังคมเรื่องมลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ เผยแพร่ข้อมูลของแหล่งกำเนิดมลพิษ และสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
การจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat The Haze Charity Run” ปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือการระดมความร่วมมือจากเครือข่ายของสภาลมหายใจเชียงใหม่ที่ได้ทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องให้กระชับยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่ายองค์กรออกไปให้กว้างยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้เป็นโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ ข้าราชการ เยาวชน และนักวิ่งเทรลทั่วประเทศ ได้สัมผัส ศึกษา และเข้าใจธรรมชาติของป่าผลัดใบในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ การจัดกิจกรรมนี้มีความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และส่วนบุคคลที่ให้ความสำคัญและตระหนักว่าปัญหามลพิษอากาศที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือเป็นปัญหาร่วมกันของทุกคน และต้องการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมกลุ่มนี้ได้ทำงานต่อไป และเมื่อปี 2565 มูลนิธิฯ ได้ระดมทุนเพื่อดำเนินการ ด้วยโครงการวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ปีที่ 1 ได้จัดขึ้นบนเส้นทางเทรล ในอุทยานสุเทพ-ปุย และในปีที่ 2 ได้จัดขึ้นที่เส้นทางวิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี การจัดกิจกรรมวิ่งฯในปีที่ 3 นี้ คณะทำงานฯ เลือกเส้นทางวิ่งเทรล ในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ป่าติดเมือง และเป็นหนึ่งพื้นที่เฝ้าระวังไฟพิเศษ ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์

5 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 500 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
ของที่ระลึก 1 ชิ้น / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

10 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 700 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
ของที่ระลึก 1 ชิ้น / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

20 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 900 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
ของที่ระลึก 1 ชิ้น / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

* สามารถเลือกลงวิ่งได้ทุกระยะ / รับสิทธิประโยชน์ได้ทุกรายการโดยไม่เข้าร่วมการแข่งขัน


ลงทะเบียนเข้าร่วม Chiang Mai Beat The Haze Charity Run ปีที่ 3


ข้อมูลทั่วไป
Close System

ชำระเงิน / ตรวจสอบสถานะ

Chiang Mai Beat The Haze Charity Run ปีที่ 3

  • ทั้งหมด


ติดต่อเรา:

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่
131 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร : 061-269-5835
อีเมล์ : beatthehazerun@gmail.com
Facebook : วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่


ณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 700 ปี (สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง)

18.837385,98.9558918