วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2

โดย มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน

   มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นในปี 2563 (เลขทะเบียนที่ ชม. 658) เพื่อสร้างความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนคือ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน ให้เกิดการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในระดับชุมชน เขตป่าเขา พื้นที่เกษตร และพื้นที่เมือง มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่จึงมีบทบาทเป็นองค์กรสนับสนุนให้เครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศเพื่อสร้างสุขภาวะทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เนื่องจากปัญหาฝุ่นควันมีองค์ประกอบหลายมิติและซับซ้อน เกี่ยวพันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการจัดการและการบริหารของภาครัฐ บทบาทและภารกิจ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เกิดผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มูลนิธิฯ ได้ระดมทุนเพื่อดำเนินการในปีที่หนึ่งด้วยโครงการวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่บนเส้นทางเทรล ในอุทยานสุเทพ-ปุย เมื่อปี 2565 และประสพความสำเร็จอย่างดี
   ในปีที่ 2 คณะทำงานได้เลือกเส้นทางวิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ เป็นรอยต่อของอำเภอเมืองเชียงใหม่กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ภาครัฐคือจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กำหนดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสำคัญและเฝ้าระวังและช่วยเหลือเป็นพิเศษในปี 2566 ทั้งยังเป็นชุมชนที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการโดยสนับสนุนและร่วมทำแผนร่วมบริหารจัดการกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์

5 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 500 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
เหรียญรางวัล 1 เหรียญ / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

12 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 700 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
เหรียญรางวัล 1 เหรียญ / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

22 กิโลเมตร

ค่าสมัคร 900 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
เหรียญรางวัล 1 เหรียญ / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน

บัตรการกุศล VIP

ค่าสมัคร 3000 บาท

ได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว
เหรียญรางวัล 1 เหรียญ / เบอร์วิ่ง
อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน *

* สามารถเลือกลงวิ่งได้ทุกระยะ / รับสิทธิประโยชน์ได้ทุกรายการโดยไม่เข้าร่วมการแข่งขัน

กำหนดการรับอุปกรณ์การแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 : เวลา 10.00 - 18.00 น.
- เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่
- เวลา 16.00 - 17.00 น. ร่วมรับฟังการบรีฟเส้นทาง (Live ผ่านเพจFB. วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่)

หมายเหตุ
1. โปรดนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง / ข้อมูลการสมัครทางโทรศัพท์มือถือ / หลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม) จากหมอพร้อม ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จากหมอพร้อม (vaccination certificate) ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
2. กรณีไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงหลักฐานของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแสดงบัตรประชาชนของคนมารับแทน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่


กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

เวลา 04.30 น. เปิดบริการรับฝากของ
เวลา 05.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับนักวิ่ง/ผู้ร่วมงาน
เวลา 06.00 น. เปิดตัวนักวิ่งระยะ 20 km.
เวลา 06.20 น. พิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 06.30 น. เปิดตัวนักวิ่งระยะ 10 km.
เวลา 06.40 น. เปิดตัวนักวิ่งระยะ 5 km.
เวลา 08.30 น. ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ แจ้งการดำเนินงานในปี
2565-2566 ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 10.00 น. สิ้นสุด / หมดเวลาการแข่งขัน [Cut off]
เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ
1. นักวิ่งรายงานตัว Check-In ก่อนการแข่งขัน 15 นาที

ลงทะเบียนเข้าร่วม Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2รายละเอียดการวิ่งข้อมูลทั่วไป
Close System

ชำระเงิน / ตรวจสอบสถานะ

Chiang Mai Beat the Haze Charity Run ปี 2

  • ประเภทการเเข่งขัน
  • เส้นทางวิ่ง
  • เสื้อวิ่ง


ติดต่อเรา:

สภาลมหายใจเชียงใหม่
131 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร : 061-269-5835
อีเมล์ : beatthehazerun@gmail.com
Facebook : วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่


ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

18.750174,98.889645