รายชื่อนักวิ่งที่มีผู้สนับสนุน


นักวิ่งที่ต้องการจะสนับสนุน ยอดเงิน

รศ. นพ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

61,620 บาท

ลำดวน มหาวัน

19,069 บาท

อ.สนั่น วุฒิ และ คุณจารุวรรณ วุฒิ

4,799 บาท

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

6,801 บาท

นพ.สมศักดิ์ เพชรโสภณสกุล

14,000 บาท

นลี อินทรนันท์

2,500 บาท

อาคม สุวรรณกันธา

2,800 บาท


ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 111,589 บาท

อัพเดท 18 กรกฎาคม 2024


ขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา "เพื่อลมหายใจของเราทุกคน"